Тест TEFAQ

Альянс Франсез м.Львова надає інформацію та послуги із запису на тест TEFAQ!

Тест оцінки знань з французької мови для імміграції в Квебек (TEFAQ)  - це тест загального знання французької мови, що має на меті визначити рівень знань на навичок з французької мови для офіційного подання документів на імміграцію. Це – варіант тесту TEF, визнаний Міністерством імміграції, розмаїття та інтеграції (MIDI) Квебеку.

Кандидати

TEFAQ призначений для кандидатів від 16 років, які хочуть оцінити свої реальні знання з французької мови для офіційного подання документів на еміграцію до Квебеку.

Тест оцінки знань з французької мови для імміграції в Квебек (TEFAQ) визнається Міністерством імміграції, розмаїття та інтеграції (MIDI) Квебеку для офіційного подання документів на імміграцію.

Якщо ви не маєте можливості отримати сертифікат безпосередньо з тесту TEFaQ, Міністерство імміграції та  Культурні співтовариства Квебеку приймають результати іспитів тесту TEF.

Навички, що оцінюються

TEFAQ надає кандидату можливість побачити об'єктивне відображення його рівня французької мови, визначаючи його рівень за шкалою з 7 рівнів, що відповідає загальноєвропейським рекомендаціям з мовної освіти та квебекській шкалі навичок з французької дорослих іммігрантів (EQNCF).

Структура

Тест оцінки знань з французької мови для імміграції в Квебек оцінює навички з усної та письмової французької мови за допомогою наступних іспитів: 

Усні іспити :

Розуміння усного мовлення (CO) 40 хвилин – 60 питань – 360 балів

Іспит з розуміння усного мовлення являє собою тест (Questionnaire à Choix Multiple) з 60 питань. Аудіозаписи, які використовуються під час іспиту, відповідають ситуаціям з повсякденного життя (бесіда, оголошення, уривок з радіопередачі, тощо). Питання викладені письмово у формі тесту (QCM).

Усне висловлювання (EO) 15 хвилин – 2 завдання – 450 балів

Іспит з усного висловлювання являє собою рольову гру, яка мобілізує мовленнєві та поведінкові навички у ситуаціях повсякденного життя. За допомогою письмових документів, які могли б зустрітись у звичайному житті (оголошення, лист, реклама, тощо), кандидати мають поставити запитання, щоб отримати інформацію, представити документ та переконати співрозмовника (екзамінатора).

Завдяння:       

Секція А: отримати інформацію, поставити запитання
Секція В : представити документ, привести аргументи, щоб переконати, оцінити та порівняти

ДОДАТКОВІ ПИСЬМОВІ ІПИТИ:
Розуміння письмового тексту (CE) : 60 хвилин – 50 питань– 300 балів
Розуміння письмого тексту (EE) : 60 хвилин – 2 завдання – 450 балів

В сертифікаті, з результатами тесту вказані бали за кожну частину іспиту, а також кожному кандидатові надається детальний коментар за кожною компетенцією.

Для запису на іспити TEFaQ немає потреби в наявності іншого диплому. Ви можете складати та перескладати TEFaQ кілька разів.