Анкета оцінювання якості курсу

Метою анкетування є виявити, наскільки наші слухачі задоволені організацією та якістю викладання французької мови в нашій установі. Оцінювання відбувається за п’ятибальною шкалою, найнижчий бал якої «1» відповідає значенню «дуже незадоволений», а найвищий – «5» - «повністю задоволений». Будь ласка, поставте лише одну позначку, яка би чітко визначала вашу відповідь на запитання, у клітинці, що відповідає певному балу.

Ваші щирі відповіді дозволять зробити нашу співпрацю налагодженою і сприятимуть підвищенню якості навчання. Дякуємо за співпрацю!

Заповнити анкету можна тут

Поділитися: